Відповідальність за порушення законодавства про працю. Варто знати

Кожен найманий працівник повинен знати свої права. Це настільки важливо, як і дихати чистим повітрям…

Отож, ми продовжуємо інформувати вас в рубриці ВАРТО ЗНАТИ про свої права.

Працівник повинен знати, що за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення – догана або звільнення. Так, при обранні вигляду стягнення враховуються ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок та попередня робота працівника.

Обов’язок відшкодовувати таку шкоду на винуватця покладає суд. Важливо знати, що штрафи можуть бути накладені державною інспекцією з питань праці без проведення перевірки на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконав свою роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час.

Також важливо знати, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності вона здійснила виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати.

В Україні контроль за дотриманням законодавства про оплату праці здійснюють Державна служба України з питань праці та Державна фіскальна служба України. Згідно з чинним законодавством за порушення трудової дисципліни настають такі види відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність:

 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; відповідальність – догана;
 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків; відповідальність – звільнення від покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку обов’язків, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, а також звільнення;
 • прогул (зокрема, відсутність на роботі більше трьох годин упродовж робочого дня) без поважних причин; відповідальність – звільнення;
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відповідальність – звільнення;
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (зокрема, дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу; відповідальність – звільнення;
 • одноразове грубе порушення трудових обов’язків, вчинене керівником підприємства або його заступником, головним бухгалтером або його заступником, службовою особою митних органів, державних податкових інспекцій, якій присвоєно персональні звання, службовою особою державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; відповідальність – звільнення;
 • винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого ним органу; відповідальність – звільнення;
 • вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи; відповідальність – звільнення.

Виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи:

 • невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені строки (організація повинна виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку);
 • несвоєчасної виплати зарплати понад один місяць (з вини керівника підприємства), що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством (керівник підприємства відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації);
 • незаконного звільнення або переведення працівника на іншу роботу, а також затримка виконання рішення суду про поновлення на роботі (службова особа відшкодовує завдану підприємству шкоду в сумі оплати працівнику часу вимушеного прогулу або часу виконання нижче оплачуваної роботи).

Адміністративна відповідальність:

 • порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю – штраф з посадових осіб та приватних підприємців – від 30 до 100 нмдг, у разі повторного вчинення протягом року – штраф від 100 до 300 нмдг;
 • інші види відповідальності, передбачені 3, 4 ст. 41 КпАП України, ст. 411 КпАП України, ст. 412 КпАП України, ст. 413 КпАП України, ч. 1 ст. 179 КпАП України, ч. 2 ст. 179 КпАП України, ч. 1 ст. 1881КпАП України, ч. 2 ст. 1881КпАП України, ст. 1886КпАП України, ст. 200 КпАП України, ст. 204 КпАП України.

Фінансова відповідальність:

 • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
 • оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;
 • виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ, 30 МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • інші види фінансової відповідальності: абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України.

Кримінальна відповідальність:

 • умисне перешкоджання законній діяльності профспілок, що карається виправними роботами терміном до двох років або позбавлення волі терміном до 3 років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Кримінальний кодекс України передбачає й інші види кримінальної відповідальності, зокрема, за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю, грубе порушення угоди про працю шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою та інше.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

scroll to top